תודה שהשתמשת במערכת הממוחשבת

של לשכת המדענית הראשית

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הכנס מחדש