מדענית
מערכת להגשת הצעות ודוחות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קול קורא בנושא עריכה גנומית, טיוטה ראשונית לצורכי התארגנות מדעית