מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

עריכה גנומית ככלי לפיתוח מוצרים בתחומי החי והצומח 2017
עריכה גנומית ככלי לפיתוח מוצרים בתחומי החי והצומח 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר16/07/2017 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר23/07/2017 15:00
להגשת עותק קשיח30/07/2017 15:00