מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא גליל עליון 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר27/12/2018 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר03/01/2019 15:00
להגשת עותק קשיח10/01/2019 15:00