מַדְּעָנִית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

גפן-יין 2022
גפן-יין 2022
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום16/05/2022 00:00
ת. אחרון לשאלות23/05/2022 15:00
ת. אחרון לתשובות30/05/2022 15:00
הגשה ע"י החוקר04/07/2022 15:00
אישור הרשות11/07/2022 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט01/12/2022 00:00
קול קורא להתאמת מחירי המים החדשים בעמק המעיינות
קול קורא להתאמת מחירי המים החדשים בעמק המעיינות
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום01/09/2021 00:00
ת. אחרון לשאלות18/09/2021 15:00
ת. אחרון לתשובות03/10/2021 15:00
הגשה ע"י החוקר24/02/2022 15:00
אישור הרשות28/02/2022 15:00
אישור הקרן24/05/2022 15:00
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט31/05/2022 15:00
קול קורא לפיתוח חדשנות בחקלאות 2021
קול קורא לפיתוח חדשנות בחקלאות 2021
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום05/08/2021 00:00
ת. אחרון לשאלות12/08/2021 12:00
ת. אחרון לתשובות17/08/2021 15:00
הגשה ע"י החוקר30/09/2021 15:00
אישור הרשות07/10/2021 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט24/10/2021 15:00
הודעת החלטות שיפוט
הערות
נושאי הקול הקורא:
1. פתרונות להתמודדות עם שינויי האקלים
2. בינה מלאכותית בחקלאות ורובוטיקה
3. הדברה ידידותית לסביבה (משולבת)
4. חקלאות למטרות רפואיות וקוסמטיות מהחי והצומח
5. טיפול בפסולת חקלאית
6. רווחת בעלי חיים (בשיתוף השירותים הוטרינריים)
נוהל תמיכה במרכזי מו"פ יישומי אזורי 2020
נוהל תמיכה במרכזי מו"פ יישומי אזורי 2020
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום08/09/2019 15:00
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר15/10/2019 15:00
אישור הרשות
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא תיבת נוח אצות 2019
קול קורא תיבת נוח אצות 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן אצות 2019
תאריכים
ת. פרסום28/07/2019 00:00
ת. אחרון לשאלות07/08/2019 15:00
ת. אחרון לתשובות05/09/2019 15:00
הגשה ע"י החוקר23/09/2019 15:00
אישור הרשות02/10/2019 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח10/10/2019 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2020 15:00
Call for proposals China - Israel 2019
Call for proposals China - Israel 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ Application Form-Israel CHINA 2019
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות18/04/2019 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר22/08/2019 15:00
אישור הרשות29/08/2019 15:00
אישור הקרן05/09/2019 15:00
הגשת עותק קשיח05/09/2019 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא ניצן תיבת נוח - חדשנות 2019
קול קורא ניצן תיבת נוח - חדשנות 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ 
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות19/12/2018 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר23/05/2019 15:00
אישור הרשות30/05/2019 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח11/04/2019 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2021 12:00
קול קורא שימור קרקע וניהול הנגר 2019
קול קורא שימור קרקע וניהול הנגר 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות24/03/2019 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר22/05/2019 15:00
אישור הרשות29/05/2019 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח05/06/2019 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא קרן מרכזית לשנת 2020
קול קורא קרן מרכזית לשנת 2020
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם לדוגמה - קרן מרכזית
תאריכים
ת. פרסום01/01/2019 00:00
ת. אחרון לשאלות10/01/2019 00:00
ת. אחרון לתשובות07/02/2019 00:00
הגשה ע"י החוקר01/03/2019 15:00
אישור הרשות14/03/2019 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח18/03/2019 15:00
החלטות היגוי18/04/2019 00:00
הודעת החלטות היגוי16/05/2019 15:00
הגשת רפרנטורות30/07/2019 00:00
החלטות שיפוט12/09/2019 00:00
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא גליל עליון 2019
קול קורא גליל עליון 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות07/11/2018 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר27/12/2018 15:00
אישור הרשות03/01/2019 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח10/01/2019 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא עריכה גנומית מרכז לאומי 2018
קול קורא עריכה גנומית מרכז לאומי 2018
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות22/05/2018 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר01/08/2018 15:00
אישור הרשות08/08/2018 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח15/08/2018 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
ניצן "תיבת נוח" חדשנות 2018
ניצן "תיבת נוח" חדשנות 2018
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן 2018
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות12/03/2018 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר14/06/2018 15:00
אישור הרשות21/06/2018 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח28/06/2018 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2021 15:00
ניצן - עם תעשיית המזון בתחום מזון בריאות לשנת 2017/8
ניצן - עם תעשיית המזון בתחום מזון בריאות לשנת 2017/8
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן 2017
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות17/07/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר17/10/2017 15:00
אישור הרשות24/10/2017 15:00
אישור הקרן24/10/2017 15:00
הגשת עותק קשיח31/10/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2021 15:00
קול קורא מחקרי תשתית לקראת יישומי ננוטכנולוגיה בחקלאות 2017
קול קורא מחקרי תשתית לקראת יישומי ננוטכנולוגיה בחקלאות 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות09/07/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר25/09/2017 15:00
אישור הרשות02/10/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח19/10/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
עריכה גנומית ככלי לפיתוח מוצרים בתחומי החי והצומח 2017
עריכה גנומית ככלי לפיתוח מוצרים בתחומי החי והצומח 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות25/05/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר16/07/2017 15:00
אישור הרשות23/07/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח30/07/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא "תיבת נוח" ניצן - מיקרוביום עולם הצמח והחי 2017
קול קורא "תיבת נוח" ניצן - מיקרוביום עולם הצמח והחי 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן 2017
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות16/02/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר14/05/2017 15:00
אישור הרשות17/05/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח22/05/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2020 15:00
קול קורא למחקרים בתחום הברוצלוזיס לשנת 2017
קול קורא למחקרים בתחום הברוצלוזיס לשנת 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות26/03/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר07/05/2017 15:00
אישור הרשות14/05/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח21/05/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא מחקרים ייחודיים - בתחום תמר ואבוקדו 2017
קול קורא מחקרים ייחודיים - בתחום תמר ואבוקדו 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות16/02/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר20/04/2017 15:00
אישור הרשות27/04/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח04/05/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא ניצן "תיבת נוח" ננוטכנולוגיה 2017
קול קורא ניצן "תיבת נוח" ננוטכנולוגיה 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן 2017
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות16/02/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר20/04/2017 15:00
אישור הרשות27/04/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח04/05/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2020 15:00
The Japan – Israel Cooperation in Agricultural Research Program 2017
The Japan – Israel Cooperation in Agricultural Research Program 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ Evaluation criteria
פתח קובץ JP-IL Call for proposals
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות16/02/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר23/03/2017 15:00
אישור הרשות30/03/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח06/04/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
מיזם מחלת פנמה 2017
מיזם מחלת פנמה 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות08/02/2017 00:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר16/03/2017 15:00
אישור הרשות23/03/2017 15:00
אישור הקרן22/04/2017 15:00
הגשת עותק קשיח30/03/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא קרן מרכזית 2018
קול קורא קרן מרכזית 2018
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ונספחים קרן מרכזית - דוגמא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות10/01/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר01/03/2017 15:00
אישור הרשות08/03/2017 15:00
אישור הקרן03/04/2017 15:00
הגשת עותק קשיח15/03/2017 15:00
החלטות היגוי
הודעת החלטות היגוי
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא מזון עלית רמת הגולן 2017
קול קורא מזון עלית רמת הגולן 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות20/11/2017 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר02/01/2017 15:00
אישור הרשות09/01/2017 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח16/01/2017 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
נוהל תמיכה במחקר פיתוח חקלאי 2017
נוהל תמיכה במחקר פיתוח חקלאי 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר15/12/2016 15:00
אישור הרשות20/12/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח15/12/2016 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא לקרן המרכזית לשנת 2017
קול קורא לקרן המרכזית לשנת 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ עדכון יעדי פורום כלכלה ופיתוח הכפר
פתח קובץ תיקון תאריכי הגשה
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות30/11/2016 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר14/11/2016 15:00
אישור הרשות14/11/2016 15:00
אישור הקרן26/11/2016 15:00
הגשת עותק קשיח14/11/2016 15:00
החלטות היגוי
הודעת החלטות היגוי
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
מחקרים בתחום הקנביס לשימוש רפואי 2016
מחקרים בתחום הקנביס לשימוש רפואי 2016
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות10/08/2016 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר29/09/2016 15:00
אישור הרשות06/10/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח26/10/2016 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא למחקרים בתחום הגפן יין וייצור יינות 2016
קול קורא למחקרים בתחום הגפן יין וייצור יינות 2016
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות14/08/2016 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר22/09/2016 15:00
אישור הרשות08/10/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח26/10/2016 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא תיבת נוח - עריכה גנומית 2016
קול קורא תיבת נוח - עריכה גנומית 2016
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הארכת תאריכי הגשה
פתח קובץ הסכם ניצן
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר27/07/2016 15:00
אישור הרשות03/08/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח10/08/2016 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2020 15:00
קול קורא למחקרים ייחודיים לשנת 2016
קול קורא למחקרים ייחודיים לשנת 2016
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר13/07/2016 15:00
אישור הרשות23/07/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח27/07/2016 00:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
ARIMNet-2 2016
ARIMNet-2 2016
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר08/06/2016 15:00
אישור הרשות14/06/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח13/06/2016 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא קרן ניצן מורחב - תיבת נוח 2016
קול קורא קרן ניצן מורחב - תיבת נוח 2016
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר01/05/2016 15:00
אישור הרשות08/05/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח15/05/2016 00:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2020 15:00
מניעת התרבות ללא עיקור או סירוס 2015
מניעת התרבות ללא עיקור או סירוס 2015
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר03/01/2016 15:00
אישור הרשות06/01/2016 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא שני ARIMNet- 2 בתחומי חקלאות הים התיכון
קול קורא שני ARIMNet- 2 בתחומי חקלאות הים התיכון
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר18/10/2015 15:00
אישור הרשות18/10/2015 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הערות
ההודעה ההקדמית לקול הקורא פורסמה בחודש שעבר
קול קורא מרכזי יוג'ין 2015
קול קורא מרכזי יוג'ין 2015
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר14/06/2015 15:00
אישור הרשות21/06/2015 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
ARIMNet-2 בנושא חקלאות הים התיכון 2015
ARIMNet-2 בנושא חקלאות הים התיכון 2015
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר30/09/2014 15:00
אישור הרשות30/09/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא מטעים גליל מערבי 2014
קול קורא מטעים גליל מערבי 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר10/09/2014 15:00
אישור הרשות17/09/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא הידלדלות קרקע וניקוז 2014
קול קורא הידלדלות קרקע וניקוז 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר27/08/2014 15:00
אישור הרשות03/09/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא וטרינריה 2014
קול קורא וטרינריה 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר06/08/2014 15:00
אישור הרשות20/08/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא מרכזי מצוינות לשנת 2014
קול קורא מרכזי מצוינות לשנת 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר06/08/2014 15:00
אישור הרשות20/08/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא מדגה 2014
קול קורא מדגה 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר23/07/2014 15:00
אישור הרשות06/08/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קרן ניצן 2014
קרן ניצן 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר10/07/2014 15:00
אישור הרשות17/07/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
הסכם עם שותף עסקי30/06/2020 15:00
קול קורא לקרן המדען המרכזית 2015
קול קורא לקרן המדען המרכזית 2015
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר15/06/2014 15:00
אישור הרשות22/06/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
החלטות היגוי
הודעת החלטות היגוי
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
ישראל גרמניה 2014 - לחוקרים שמחקרם אושר!
ישראל גרמניה 2014 - לחוקרים שמחקרם אושר!
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר01/06/2014 15:00
אישור הרשות13/06/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
קול קורא ישראל סין 2014
קול קורא ישראל סין 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר22/05/2014 15:00
אישור הרשות29/05/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
Era-Net Plus 2014
Era-Net Plus 2014
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר30/04/2014 15:00
אישור הרשות07/05/2014 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט
ERA-CAPS 2015
ERA-CAPS 2015
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר20/03/2014 15:00
אישור הרשות
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט

קולות קוראים שפג תוקפם