מַדְּעָנִית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא להתאמת מחירי המים החדשים בעמק המעיינות
קול קורא להתאמת מחירי המים החדשים בעמק המעיינות
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום01/09/2021 00:00
ת. אחרון לשאלות18/09/2021 15:00
ת. אחרון לתשובות03/10/2021 15:00
הגשה ע"י החוקר01/12/2021 15:00
אישור הרשות09/12/2021 15:00
אישור הקרן16/12/2021 15:00
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט24/02/2022 15:00

קולות קוראים שפג תוקפם