מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

תיבת נוח אצות 2019
קול קורא תיבת נוח אצות 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום28/07/2019 00:00
ת. אחרון לשאלות07/08/2019 15:00
ת. אחרון לתשובות05/09/2019 15:00
הגשה ע"י החוקר23/09/2019 15:00
אישור הרשות02/10/2019 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח10/10/2019 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט30/10/2019 15:00