מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא ניצן תיבת נוח - חדשנות 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם לדוגמא
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר28/02/2019 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר07/03/2019 15:00
להגשת עותק קשיח14/03/2019 15:00
קול קורא גליל עליון 2019
קול קורא גליל עליון 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר27/12/2018 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר03/01/2019 15:00
להגשת עותק קשיח10/01/2019 15:00