מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

ניצן - עם תעשיית המזון בתחום מזון בריאות לשנת 2017/8
ניצן - עם תעשיית המזון בתחום מזון בריאות לשנת 2017/8
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן 2017
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר17/10/2017 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר24/10/2017 15:00
להגשת עותק קשיח31/10/2017 15:00