מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

Call for proposals China - Israel 2019
Call for proposals China - Israel Cooperation on Agricultural R
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ Application Form-Israel CHINA 2019
תאריכים
ת. פרסום
ת. אחרון לשאלות18/04/2019 15:00
ת. אחרון לתשובות
הגשה ע"י החוקר22/08/2019 15:00
אישור הרשות29/08/2019 15:00
אישור הקרן05/09/2019 15:00
הגשת עותק קשיח05/09/2019 15:00
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט