מַדְּעָנִית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

גפן-יין 2022
גפן-יין 2022
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום16/05/2022 00:00
ת. אחרון לשאלות23/05/2022 15:00
ת. אחרון לתשובות30/05/2022 15:00
הגשה ע"י החוקר04/07/2022 15:00
אישור הרשות11/07/2022 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט
הודעת החלטות שיפוט01/12/2022 00:00

קולות קוראים שפג תוקפם