מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא קרן מרכזית לשנת 2019
קול קורא קרן מרכזית לשנת 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם קרן מרכזית
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר01/03/2018 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר08/03/2018 15:00
להגשת עותק קשיח15/03/2018 15:00