מַדְּעָנִית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא מופים אזוריים
קול קורא למחקרים קצרי טווח
שימור קרקע
השבחת מטעים לאור שינויי האקלים, ולהגברת תחרותיות הענף

קולות קוראים שפג תוקפם