מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא עריכה גנומית מרכז לאומי
קול קורא עריכה גנומית מרכז לאומי
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר01/08/2018 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר08/08/2018 15:00
להגשת עותק קשיח15/08/2018 15:00