מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

Call for proposals China - Israel 2019
Call for proposals China - Israel Cooperation on Agricultural R&D Noah Ark as a tool for novel product development Academy – Industry
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ Application Form-Israel CHINA 2019
תאריכים
להגשה ע"י החוקר18/07/2019 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר25/07/2019 15:00
להגשת עותק קשיח31/07/2019 15:00