מַדְּעָנִית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא לפיתוח חדשנות בחקלאות 2021
קול קורא לפיתוח חדשנות בחקלאות 2021
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
ת. פרסום05/08/2021 00:00
ת. אחרון לשאלות12/08/2021 12:00
ת. אחרון לתשובות17/08/2021 15:00
הגשה ע"י החוקר30/09/2021 15:00
אישור הרשות07/10/2021 15:00
אישור הקרן
הגשת עותק קשיח
הגשת רפרנטורות
החלטות שיפוט24/10/2021 15:00
הודעת החלטות שיפוט14/11/2021 15:00
הערות

נושאי הקול הקורא:
1. פתרונות להתמודדות עם שינויי האקלים
2. בינה מלאכותית בחקלאות ורובוטיקה
3. הדברה ידידותית לסביבה (משולבת)
4. חקלאות למטרות רפואיות וקוסמטיות מהחי והצומח
5. טיפול בפסולת חקלאית
6. רווחת בעלי חיים (בשיתוף השירותים הוטרינריים)

קולות קוראים שפג תוקפם