מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא ניצן תיבת נוח - חדשנות 2019
קול קורא ניצן תיבת נוח - חדשנות 2019
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן לדוגמא - מעודכן
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר28/03/2019 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר04/04/2019 15:00
להגשת עותק קשיח11/04/2019 15:00
קול קורא לקרן מרכזית 2020
קול קורא לקרן מרכזית 2020
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם לדוגמה - קרן מרכזית
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר01/03/2019 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר14/03/2019 15:00
להגשת עותק קשיח18/03/2019 15:00