מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

קול קורא מחקרי תשתית לקראת יישומי ננוטכנולוגיה בחקלאות 2017
קול קורא מחקרי תשתית לקראת יישומי ננוטכנולוגיה בחקלאות 2017
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר25/09/2017 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר02/10/2017 15:00
להגשת עותק קשיח19/10/2017 15:00
ניצן - עם תעשיית המזון בתחום מזון בריאות לשנת 2017/8
ניצן - עם תעשיית המזון בתחום מזון בריאות לשנת 2017/8
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן 2017
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר25/09/2017 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר02/10/2017 15:00
להגשת עותק קשיח19/10/2017 15:00