מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לקולות קוראים בתוקף

קול קורא עריכה גנומית מרכז לאומי
להוספת שאלה יש להכנס למערכת כחוקר או כרשות מחקר