מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לקולות קוראים בתוקף

קול קורא שימור קרקע 2019
קול קורא ניצן תיבת נוח - חדשנות 2019
להוספת שאלה יש להכנס למערכת כחוקר או כרשות מחקר