מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לקולות קוראים בתוקף

ניצן "תיבת נוח" חדשנות
להוספת שאלה יש להכנס למערכת כחוקר או כרשות מחקר