מַדְּעָנִית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לקולות קוראים בתוקף

קול קורא מופים אזוריים
קול קורא למחקרים קצרי טווח
שימור קרקע
השבחת מטעים לאור שינויי האקלים, ולהגברת תחרותיות הענף
להוספת שאלה יש להכנס למערכת כחוקר או כרשות מחקר