מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לקולות קוראים בתוקף

Call for proposals China - Israel 2019
להוספת שאלה יש להכנס למערכת כחוקר או כרשות מחקר