מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לקולות קוראים בתוקף

קול קורא קרן מרכזית לשנת 2019
להוספת שאלה יש להכנס למערכת כחוקר או כרשות מחקר