מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לקולות קוראים בתוקף

עריכה גנומית ככלי לפיתוח מוצרים בתחומי החי והצומח 2017
להוספת שאלה יש להכנס למערכת כחוקר או כרשות מחקר